La ideologia lingüística francesa i les llengües regionals avui. El cas del català a la Catalunya del Nord

Autors/ores

  • Alà Baylac-Ferrer Universitat de Perpinyà

Paraules clau:

ideologia lingüística, llengües regionals, llengües minoritàries, política lingüística francesa, català, la Catalunya del Nord, pluralitat lingüística, estatus legal de les llengües.

Resum

França té una posició ideològica específica respecte a les llengües, posició que afecta la realitat lingüística catalana (la Catalunya del Nord, Andorra, la Catalunya del Sud). L’actualitat política sobre la qüestió de les anomenades «llengües regionals» està fent evolucionar les referències. El balanç del marc legal francès i les discussions parlamentàries permeten de destacar les actituds ideològiques. Alguns exemples aplicats al català —antroponímia, ensenyament— il·lustren com aquesta ideologia es tradueix en la realitat. Es planteja l’evolució d’una ideologia lingüística qualificada d’«absolutista» o «esquizofrènica».

Paraules clau: ideologia lingüística, llengües regionals, llengües minoritàries, política lingüística francesa, català, la Catalunya del Nord, pluralitat lingüística, estatus legal de les llengües.

Biografia de l'autor/a

Alà Baylac-Ferrer, Universitat de Perpinyà

Professor a l'Institut Franco-Català Transfronterer (IFCT). Universitat de Perpinyà

 

Descàrregues

Publicat

2015-04-30

Número

Secció

Secció monogràfica. Les ideologies lingüístiques