La pertinença lingüística: el cas de les Illes Balears

Autors/ores

  • Joan Melià Garí Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Catalana.

Paraules clau:

llengua catalana, illes balears, secessionisme, prejudici, dialecte, pertinença lingüística i cultural, consciència lingüística.

Resum

En aquest article s’exposa la complexa situació en què es troba el grau d’acceptació de la identitat, el nom i el model unitaris de la llengua catalana, a partir de les dades que ens n’han donat diverses fonts estadístiques durant els darrers trenta anys, la incidència que hi tenen les actuacions governamentals i les causes que expliquen que, després de més d’un segle de debat recurrent, les opinions, les posicions i els arguments siguin els mateixos que al principi. D’altra banda, també es compara el fenomen balear amb el d’altres indrets i les connexions entre aquestes opinions lingüístiques i la utilització partidista que se’n fa.

Paraules clau: llengua catalana, Illes Balears, secessionisme, prejudici, dialecte, pertinença lingüística i cultural, consciència lingüística.

Descàrregues

Publicat

2015-04-30

Número

Secció

Secció monogràfica. Les ideologies lingüístiques