Autobiografies lingüístiques d’infants que viuen en una societat de llengües en contacte

Autors/ores

  • Maria Dolors Areny i Cirilo Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de Sociolingüística

Paraules clau:

bilingüisme, contacte de llengües, redescripció representacional, representacions lingüístiques, teories implícites sobre l’adquisició del llenguatge.

Resum

En aquest article es reporten els resultats d’una investigació etnogràfica realitzada a partir de la recopilació d’un corpus de textos autobiogràfics, procedent d’una mostra d’alumnes d’una escola primària de Barcelona. Es pretenia comprendre les representacions que tenen sobre la llengua i sobre la pròpia història lingüística els infants bilingües d’edats compreses entre onze i dotze anys, amb l’objectiu d’interpretar com poden influir aquestes percepcions en els seus usos lingüístics. D’una manera especial, la recerca centra la seva atenció en els casos dels infants bilingües inicials. L’anàlisi dels textos ens va permetre descobrir algunes teories infantils sobre l’adquisició del llenguatge. Vam poder entreveure que la majoria de subjectes no demostren ser conscients de la seva experiència de vida en una societat de llengües en contacte, però, en canvi, s’observen indicadors que ens informen que hi ha un coneixement implícit del fenomen.

Paraules clau: bilingüisme, contacte de llengües, redescripció representacional, representacions lingüístiques, teories implícites sobre l’adquisició del llenguatge.

Descàrregues

Publicat

2015-04-30

Número

Secció

Secció monogràfica. Les ideologies lingüístiques