Justificant les preferències. Com argumenten les opcions lingüístiques els adolescents catalans

Autors/ores

  • Avel·lí Flors Mas Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC-UB)
  • F. Xavier Vila i Moreno Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC-UB)

Paraules clau:

ideologies lingüístiques, anàlisi del discurs, Catalunya, societat integracionista, Mataró, adolescents, sociolingüística educativa.

Resum

A Catalunya, a diferència d’altres societats plurilingües occidentals, no s’hi han desenvolupat estructures socials independents per a cadascun dels principals grups lingüístics: ben al contrari, les ideologies i pràctiques impulsades d’ençà del restabliment de la Generalitat s’han mantingut contràries a la separació, en una societat integracionista no polaritzada etnolingüísticament. Aquest article tracta d’establir sobre quines bases justifiquen les seues preferències i identificacions lingüístiques un grup d’adolescents de Mataró, i com aquestes opcions s’enquadren en el marc integracionista predominant. Els informants solen mostrar preferència per la seua llengua inicial però a partir de discursos poc polaritzats i amb argumentacions que majoritàriament remeten a l’àmbit privat —als usos interpersonals i a la «comoditat» en l’ús de la llengua. En conseqüència, destaca l’escassetat de discursos basats en l’adscripció col·lectiva o de discursos polititzats sobre les llengües.

Paraules clau: ideologies lingüístiques, anàlisi del discurs, Catalunya, societat integracionista, Mataró, adolescents, sociolingüística educativa.

Biografies de l'autor/a

Avel·lí Flors Mas, Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC-UB)

Becari predoctoral a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i col·laborador del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC-UB).  

 

F. Xavier Vila i Moreno, Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC-UB)

Professor titular de Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona i director del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC-UB).

Descàrregues

Publicat

2015-04-30

Número

Secció

Secció monogràfica. Les ideologies lingüístiques