«Ai, que em faig un lio». Desenvolupaments recents del coneixement de les normatives lingüístiques catalana i castellana

Autors/ores

  • James Hawkey University of Bristol. School of Modern Languages.

Paraules clau:

normalització lingüística, codificació, planificació i política lingüística, interferència lingüística.

Resum

L’article examina el coneixement de les varietats normatives del català i del castellà, mitjançant un treball de camp innovador. Uns cinquanta participants van haver de reconèixer casos d’interferència lingüística i, a partir dels resultats, va ser possible avaluar els seus nivells de coneixement de la normativa lingüística vigent. Els participants provenien de dos grups d’edat. Els més joves tenien entre vint-i-cinc i trenta-cinc anys i els més grans, entre cinquanta-cinc i seixanta-cinc. El marc teòric de l’article es focalitza en el debat acadèmic sobre la planificació i la política lingüística, i sobretot en la planificació del corpus i la codificació de la llengua, ja que el treball de camp examina el paper de la interferència en la llengua normativa. Quant a la normativització de la llengua, a partir dels resultats del treball de camp, podrem dir que els catalans són cada cop més conscients de la normativa lingüística catalana vigent, sobretot pel que fa a la identificació dels casos d’interferència d’origen castellà. Observarem també que els diferents tipus de planificació i política lingüística en aquesta situació lingüística van estretament lligats, ja que tots formen part de la mateixa realitat sociolingüística.

Paraules clau: normalització lingüística, codificació, planificació i política lingüística, interferència lingüística.

Biografia de l'autor/a

James Hawkey, University of Bristol. School of Modern Languages.

Càrrec actual: Maître de langue étrangère (Docent) Departament d'Anglès Universitat de la Sorbona Nova - Paris 3

 

Descàrregues

Publicat

30-04-2015

Número

Secció

Secció Miscel·lània