Dir les coses pel seu nom: català o aragonès oriental?

Autors/ores

  • Javier Giralt Latorre Universidad de Zaragoza. Departamento de Lingüística General e Hispánica.

Paraules clau:

Franja d’Aragó, Llei de llengües, català a l’Aragó, nomenclatura i identitat, aragonès oriental.

Resum

L’arbitrarietat de la demarcació administrativa que afecta la Franja ha deixat de banda la qüestió lingüística, i això ha contribuït a crear en tota la societat aragonesa una imatge distorsionada de la llengua que s’hi parla. El primer element que pateix la diversitat de perspectives i d’opinions és el nom d’allò que hom parla a la Franja, és a dir, del català que hi perviu i es manifesta en diferents varietats dialectals.
En aquest article presentem un repàs de les distintes denominacions aplicades al català a la comunitat autònoma d’Aragó, recordant, en primer lloc, les que utilitzen els mateixos parlants; repassant, en segon lloc, les que apareixen en els diversos textos legislatius en els quals s’aborda l’estatut jurídic de les llengües pròpies d’Aragó; i analitzant, finalment, la conveniència del sintagma aragonès oriental, aparegut amb certa força arran de l’aprovació de la Llei de llengües de 2013.

Paraules clau: Franja d’Aragó, Llei de llengües, català a l’Aragó, nomenclatura i identitat, aragonès oriental.

Descàrregues

Publicat

2015-04-30

Número

Secció

Secció Miscel·lània