La recerca sociolingüística educativa escolar als països de llengua catalana: elements per a un balanç

Autors/ores

  • F. Xavier Vila i Moreno Universitat de Barcelona

Resum

Aquest article delimita l’àrea de treball de la sociolingüística educativa, en descriu el procés de formació als territoris de llengua catalana, fa un mapa dels principals grups que treballen i suggereix alguns elements per tal de fer un balanç de les seves respectives aportacions. L’autor assenyala com a tret distintiu d’aquesta àrea la important contribució de la psicologia de la llengua i el pes que hi han tingut els plantejaments bilingüistes i liberals d’autors com Miquel Siguan. Finalment, s’argumenta que ara comara l’etiqueta lingüística educativa no respon adequadament a la recerca sobre llengua i educació, i proposa de diferenciar entre una educació
lingüística, definida per la seva orientació pedagògica i educativa, i una sociolingüística educativa, d’orientació més lingüística i social.

PARAULES CLAU: sociolingüística educativa, psicologia de la llengua.

Descàrregues

Número

Secció

Secció monogràfica. La sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur