La demolingüística en els territoris de llengua catalana

Autors/ores

  • Joaquim Torres i Pla Institut d'Estudis Catalans

Resum

L’article comença per indicar on va néixer la demolingüística i per què es va produir aquest esdeveniment. També explica comel seu cultiu s’ha anat expandint posteriorment pelmón. Després es parla, més a fons, de l’aparició de la disciplina en el domini del català, i sobretot de la seva evolució en aquest àmbit, evolució que es divideix en quatre etapes; dues d’aquestes etapes se situen en el segle passat i les altres dues en l’actual segle XXI. Posteriorment, es concreten els temes principals de què s’ocupa la demolingüística en l’àrea del català i es finalitza presentant alguns del reptes que té plantejats la disciplina.

PARAULES CLAU: demolingüística, sociolingüística, llengua catalana, domini del català.

Descàrregues

Número

Secció

Secció monogràfica. La sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur