La intervenció en les competències, els usos, les ideologies: d’«El català, cosa de tots» a «El català, llengua comuna»

Autors/ores

  • Elvira Riera Gil Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

Resum

L’autora ofereix una perspectiva de la política lingüística duta a terme pel Govern de Catalunya en el període 1980-2010, que al seu entendre ha tingut una trajectòria coherent, encaminada a fomentar el català com a objectiu valuós i compartit per una societat cohesionada i inclusiva.Hi distingeix dues etapes: en la primera, iniciada amb la campanya «El català, cosa de tots», es recull el desig social de recuperar l’ús del català com a llibertat democràtica i signe de la identitat col·lectiva, i s’estableix una base teòrica, legislativa i organitzativa sòlida. En la segona, s’incorpora la consciència dels efectes socials de la globalització, s’assumeix l’entorn multilingüe, es fomenta el poliglotisme i es fa un discurs menys identitari i més cívic o social que, sovint, s’articula al voltant de la divisa «El català, llengua comuna».

PARAULES CLAU: política lingüística, Catalunya, cohesió social, llengua comuna.

Descàrregues

Número

Secció

Secció monogràfica. La sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur