La contribució (escassa i poc reconeguda) de la ciència política a l’estudi de la relació entre llengua i societat

Autors/ores

  • Albert Branchadell Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

Aquest article revisa la contribució dels politòlegs locals a l’estudi de la relació entre llengua i societat a l’àrea lingüística del català en els darrers quinze anys. Tres són les conclusions principals a què arriba. Primera, la contribució dels politòlegs locals ésmés aviat escassa, no té una perspectiva comparativa i no està sempre ben connectada amb els debats teòrics de la ciència política d’àmbit mundial. Segona, aquesta contribució no ha tingut gaire influència en el desenvolupament de la sociolingüística catalana, que ha estat tradicionalment controlada (i encara ho està) per estudiosos titulats en filologia catalana quemostren actituds indubtablement militants. Tercera, mentre que la majoria d’aquests sociolingüistes catalans han intentat «sociologitzar» els seus esforços científics, és clar que fins ara no han dedicat l’atenció deguda a les eines desenvolupades per la ciència política.

PARAULES CLAU: llengua catalana, sociolingüística catalana, ciència política, teoria política, sociolingüística.

Descàrregues

Publicat

19-09-2011

Número

Secció

Secció monogràfica. La sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur