L’antropologia lingüística: etnografia i conceptes

Autors/ores

  • Joan A. Argenter Institut d'Estudis Catalans

Resum

Entenent que la recerca etnogràfica és pròpia de l’antropologia lingüística, l’article se centra en els treballs que n’han fet un ús metodològic i heurístic. Des d’un punt de vista conceptual s’aborden els conceptes de significat social, comunitat i context, i també la funció de la indexicalitat, en particular la no referencial. A continuació, s’identifiquen diversos fenòmens estudiats per la sociolingüística catalana sota aquest patró i se’n destaquen contribucions significatives en cada àrea: tria de llengua, canvi de codi, pràctiques lingüístiques del jovent, desigualtat social i etnografia de l’escola, comunicació intercultural, substitució lingüística, atròfia i extinció d’una llengua, ideologies lingüístiques i etnografia lingüística històrica. Finalment, es descriuen algunes aportacions d’antropòlegs catalans que han treballat sobre comunitats indígenes de Sud-amèrica o de l’Àfrica.

PARAULES CLAU: tria de llengua, canvi de codi, substitució lingüística, ideologies lingüístiques, etnografia lingüística.

Descàrregues

Número

Secció

Secció monogràfica. La sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur