Pragmàtica i anàlisi del discurs

Autors/ores

  • Núria Alturo Universitat de Barcelona

Resum

L’objectiu d’aquest article ésmostrar la relació entre els objectius generals dels estudis de pragmàtica i anàlisi del discurs en la lingüística moderna i les línies de treball que han predominat en els estudis d’aquest àmbit que han pres com a objecte d’anàlisi la nostra llengua. Es parteix de l’assumpció que la pragmàtica i l’anàlisi del discurs constitueixen, en sentit ampli, una única disciplina científica que es caracteritza per oferir una visió funcional interdisciplinària sobre l’ús del llenguatge i la comunicació, i que els objectius generals d’aquesta disciplina responen a dos interessos bàsics: l’estudi dels processos d’ús i l’anàlisi de la relació entre l’ús i les estructures. A partir d’aquests dos interessos s’articulen una sèrie d’objectius científics interdependents que la recerca sobre la llengua catalana ha atès amb més o menys atenció.

PARAULES CLAU: pragmàtica, anàlisi del discurs, català.

Descàrregues

Publicat

16-09-2011

Número

Secció

Secció monogràfica. La sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur