Perfil i trajectòria professional de les professores de català com a llengua estrangera fora dels territoris de parla catalana

Autors/ores

  • Anna Tudela Isanta
  • Ruben Manel Oronich
  • Cristina Fernández Recasens

Paraules clau:

professorat, català llengua estrangera, català fora del domini lingüístic, perfil docent, situació laboral, Institut Ramon Llull

Resum

L’Institut Ramon Llull (IRL) promou els estudis de català a les universitats de fora del domini lingüístic català, amb 3.500 estudiants i 134 professores arreu del món. El present article se centra en les característiques d’aquestes professores, que han estat poc estudiades. Més concretament, ens proposem esbrinar quin és el perfil formatiu, docent i investigador de les professores, quines són les seves condicions laborals i com creuen que afectarà aquesta experiència al seu futur laboral. Per poder descriure com incideix l’experiència de la Xarxa Llull (XL) a la carrera professional, aportem les mateixes dades d’exprofessores. A través d’un qüestionari en línia, s’han recollit les dades de setanta-una informants, que assenyalen que malgrat que les professores presenten algunes similituds quant al perfil, les condicions laborals varien molt d’una plaça a una altra, i que les professores solen tenir una situació inestable degut a les condicions dels contractes. A més, mentre que les professores actuals consideren que l’experiència de treballar a una destinació de la XL les pot ajudar a trobar feina més endavant, les respostes de les exprofessores varien segons si ara treballen a l’estranger o dins dels territoris de parla catalana.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

07-07-2023

Número

Secció

Secció miscel·lània