Capitalisme acadèmic a Catalunya: el vincle entre universitat i empresa als webs universitaris

Autors/ores

  • Pau Bori

Paraules clau:

capitalisme acadèmic, universitat pública de Catalunya, llocs web, neoliberalisme, emprenedoria, anàlisi crítica del discurs

Resum

Les reformes d’aquestes últimes dècades derivades del procés de Bolonya han inserit cada vegada més la universitat europea dins un règim de capitalisme acadèmic, segons el qual l’educació superior i la recerca se supediten a interessos mercantils. Amb l’enfocament teòric de l’anàlisi crítica del discurs, examinem un dels aspectes clau d’aquest nou règim als webs de les set universitats públiques de Catalunya: el vincle entre universitat i empresa. Desenvolupem primer una anàlisi descriptiva del contingut, els agents empresarials, els idiomes i el llenguatge que hi apareixen. La segona fase de l’anàlisi, de caràcter qualitatiu, determina els principals temes i significats que sorgeixen i, a la vegada, posa al descobert les ideologies inherents en el discurs. Els resultats demostren que el discurs universitari analitzat adopta un llenguatge empresarial que celebra l’emprenedoria i la competitivitat. Argumentem que aquest discurs contribueix a construir des de l’interior de la universitat una visió del món determinada, segons la qual els coneixements vàlids són els transferibles al mercat, els investigadors esdevenen emprenedors potencials i l’educació superior i la recerca han d’estar al servei de l’esfera productiva capitalista. L’article conclou amb una crida a qüestionar la vinculació de la universitat pública amb l’empresa i a obrir viaranys per a alliberar la universitat de l’hegemonia neoliberal que hi ha actualment.

Descàrregues

Publicat

07-07-2023

Número

Secció

Secció monogràfica. Llengua i economia