La llengua dels futurs economistes. Un estudi dels resums de treballs de fi de grau

Autors/ores

  • Carme Bach Martorell
  • Dolors Cañada Pujols

Paraules clau:

resums, moviments retòrics, marcadors metadiscursius, economia, escriptura acadèmica

Resum

En aquest article analitzem un corpus en català de resums inclosos en treballs de fi de grau (TFG) d’estudiants del grau en economia de tres universitats catalanes, ja que considerem important conèixer la situació sobre l’ús del català en aquest àmbit en el context sociolingüístic actual. Tot i que existeixen treballs que analitzen resums d’articles de recerca en economia, no n’hi ha cap sobre la llengua catalana. També hi ha una línia de recerca incipient que analitza resums redactats per escriptors no experts, però són textos d’altres llengües, no en català, i no n’existeixen de l’àmbit en qüestió. Ens plantegem dos objectius: caracteritzar discursivament el gènere resum de TFG en l’àmbit de l’economia i valorar-ne la qualitat lingüística. Per fer-ho, hem estudiat les característiques macrotextuals i microtextuals dels resums mitjançant Atlas.ti, un programa especialitzat en l’anàlisi de dades qualitatives. Dels resultats es desprèn una organització textual en què, d’una banda, apareixen moviments retòrics «prototípics», i de l’altra, moviments poc coherents amb les dimensions pragmàtica i sociocultural del gènere. Pel que fa als recursos metadiscursius (Hyland, 2005), els més freqüents són els marcadors de transició i els estructuradors, tot i que des del punt de vista de la varietat de formes emprades els textos són relativament pobres. Respecte a la qualitat lingüística, els resultats indiquen que els futurs graduats en economia cometen errades tant lingüístiques com discursives que recomanen una acció didàctica als graus per millorar la qualitat de la redacció acadèmica en llengua catalana.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

07-07-2023

Número

Secció

Secció monogràfica. Llengua i economia