Avaluació qualitativa de polítiques lingüístiques: el cas de la cohabitació de sistemes escolars a Andorra

Autors/ores

  • Juan Jiménez-Salcedo Universidad Pablo de Olavide

Paraules clau:

Andorra, política lingüística, sistemes escolars, adquisició del català.

Resum

En aquest article s’efectua l’anàlisi qualitativa d’una mostra de discursos sobre els sistemes escolars a Andorra i la influència que aquests tenen en les polítiques lingüístiques relatives a l’adquisició del català. A partir d’un corpus d’entrevistes semidirigides, realitzades a informants considerats com a gestors de les polítiques lingüístiques, s’han establert tres tipus de discurs: un discurs escèptic, segons el qual la presència de sistemes escolars estrangers impedeix un aprenentatge correcte de la llengua a l’alumnat no catalanoparlant inicial; un discurs idealista, per al qual els sistemes escolars enriqueixen socialment i culturalment el país, i un discurs pragmàtic, que assumeix que el país no podria permetre’s tenir una escola pública unificada, ja que una bona part de les despeses dels sistemes educatius estrangers és assumida pels estats veïns.

Biografia de l'autor/a

Juan Jiménez-Salcedo, Universidad Pablo de Olavide

Professor Titular d'Universitat. Departament de Traducció i Filologia.

 

Descàrregues

Publicat

2021-03-29

Número

Secció

Secció monogràfica. L’avaluació de les polítiques lingüístiques