El català a les aules: avaluació de les propostes de política lingüística educativa dels partits polítics a Catalunya (2019-2021)

Autors/ores

  • Joana Pena-Tarradelles Universitat Pompeu Fabra
  • Elisenda Bernal Universitat Pompeu Fabra

Paraules clau:

anàlisi de polítiques lingüístiques, planificació lingüística, escola en català, immersió lingüística

Resum

Actualment, hi ha diversos punts de vista sobre el model lingüístic educatiu català i el debat entre defensors i detractors del model de conjunció en català és molt viu, sobretot als cercles polítics: tots els partits catalans s’hi han posicionat a favor o en contra i han presentat diferents propostes de política lingüística. Així, l’objectiu d’aquest estudi és analitzar i comparar aquestes propostes per determinar quina és més adequada al nostre context sociolingüístic. Ara bé, com que per fer aquesta avaluació calen unes bases teòriques, la primera part de l’article inclou també una introducció que resumeix el procés de recuperació del català a l’escola i la segona conté una síntesi de la metodologia que s’ha de seguir per analitzar una política pública. Això ens permet presentar, a la tercera part, l’avaluació de les diverses propostes polítiques, agrupades en tres blocs: els partits que consideren que el model de conjunció en català és injust perquè desafavoreix la població castellanoparlant i impedeix l’aprenentatge del castellà i de l’anglès; els que no s’hi oposen, però pensen que cal flexibilitzar-lo per compensar dèficits lingüístics i donar més pes a les terceres llengües, i els que el defensen perquè creuen que és l’únic model viable per garantir els drets de tots els ciutadans. Els resultats d’aquesta anàlisi mostren que aquest model, tot i no ser perfecte, continua sent el més just i permissible per preservar l’equilibri i l’harmonia de la nostra societat.

Biografia de l'autor/a

Joana Pena-Tarradelles, Universitat Pompeu Fabra

El català a les aules: avaluació de les propostes de política lingüística educativa dels partits polítics a Catalunya (2019-2021)

Descàrregues

Publicat

2021-03-26

Número

Secció

Secció monogràfica. L’avaluació de les polítiques lingüístiques