Transferències lingüístiques castellà-català: un estudi de disponibilitat lèxica a Lleida

Autors/ores

  • Maribel Serrano Zapata Universitat de Lleida

Paraules clau:

transferència lèxica, bilingüisme castellà-català, disponibilitat lèxica, fenòmens de contacte de llengües.

Resum

L’objectiu d’aquest treball és analitzar la influència mútua del castellà i el català pel que fa al lèxic. Les dades que s’hi presenten provenen d’un estudi de disponibilitat lèxica basat en quatre-centes vuitanta enquestes realitzades a informants preuniversitaris lleidatans. L’anàlisi quantitativa mostra que, en relació amb el nombre total de respostes obtingudes, el català conté més elements del castellà que els que es detecten en el sentit contrari. El mateix fenomen s’observa en l’estudi dels préstecs integrats i en procés d’integració que apareixen en el lèxic disponible d’ambdues llengües.

Paraules clau: transferència lèxica, bilingüisme castellà-català, disponibilitat lèxica, fenòmens de contacte de llengües.

Biografia de l'autor/a

Maribel Serrano Zapata, Universitat de Lleida

Professora associada a temps parcial

Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

 

Descàrregues

Publicat

2021-03-25