Interferències visibles i ocultes en el sistema vocàlic de Catarroja

Autors/ores

  • Jesús Jiménez Universitat de València
  • Maties Marí Universitat de València

Paraules clau:

canvi lingüístic, dispersió, interferència lingüística, sistemes vocàlics, sociofonètica, castellà, català.

Resum

El sistema vocàlic d’una llengua pot veure’s alterat per influència d’una altra llengua. En analitzar aquesta influència, els treballs de sociofonètica solen centrar-se en les modificacions de l’inventari de fonemes, bé amb l’addició, bé amb l’eliminació d’unitats. A més d’aquesta mena de canvis — clarament perceptibles—, s’observen altres modificacions — menys perceptibles— que no alteren el nombre de fonemes, però que afecten la configuració global del sistema. En el nostre estudi sobre les vocals del valencià, presentem, en primer lloc, els patrons tradicionals de variació entre la posició tònica i la posició àtona que serveixen per a mantenir l’equidistància en l’eix de l’obertura entre vocals perifèriques adjacents. En segon lloc, mostrem com, en zones urbanes valencianes fortament influïdes pel castellà, el contacte amb aquesta llengua està provocant, en alguns parlants, la desaparició de la distinció entre vocals mitjanes obertes i tancades i, d’una manera més generalitzada, l’atenuació dels canvis en l’obertura de la vocal baixa tendents a mantenir l’equidistància entre les unitats del sistema.

Paraules clau: canvi lingüístic, dispersió, interferència lingüística, sistemes vocàlics, sociofonètica, castellà, català.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Jesús Jiménez, Universitat de València

Departament de Filologia Catalana

Descàrregues

Publicat

04-06-2019