Multilingüisme en famílies mixtes amb persones d’origen estranger a Catalunya

Autors/ores

  • Miguel Solana Solana Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona
  • Anna Ortiz Guitart Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona
  • Dan Rodríguez García Departament d'Antropologia, Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

llengua catalana, famílies mixtes, immigració, multilingüisme, capital cultural, identitat, estigmatització, prejudicis

Resum

Catalunya ha experimentat un augment significatiu en les unions mixtes entre immigrants i nadius, les quals han donat lloc a un nombre creixent de persones amb orígens mixtos. Poc se sap sobre com les llars mixtes negocien les diferències culturals i el paper del «capital cultural mixt». Sobre la base de trenta entrevistes amb joves de pares amb diversos orígens culturals que resideixen a Catalunya, i cinquanta-vuit entrevistes a pares i mares immigrants que formen parella amb una persona autòctona, aquest article se centra en el paper de l’idioma. Utilitzen les famílies mixtes diversos idiomes en la seva vida quotidiana? Quins idiomes són preferits, i per què? Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya, examinem específicament el seu coneixement i ús. D’una banda, trobem que les famílies mixtes són generalment multilingües, i el coneixement de diferents llengües es considera que contribueix a la seva integració i mobilitat social. De l’altra, però, els individus que pertanyen a orígens ètnics minoritzats poden oposar-se a l’aprenentatge o l’ús de diferents idiomes perquè experimenten una dissonància identitària. Tot i ser nascuts a Catalunya, i autoidentificar-se com a catalans i en molts casos amb llengua pròpia catalana, pels seus trets fenotípics diferenciats, se’ls percep socialment com a estrangers o immigrants, i es veuen sovint interpel·lats en castellà. Aquests estigmes i prejudicis poden estar dissuadint la pràctica del multilingüisme a Catalunya, i privant dels beneficis que representa per als individus, les famílies i la societat en conjunt.

Paraules clau: llengua catalana, famílies mixtes, immigració, multilingüisme, capital cultural, identitat, estigmatització, prejudicis.

Biografies de l'autor/a

Miguel Solana Solana, Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona

Professor i investigador

Departament de Geografia

UAB

 

Anna Ortiz Guitart, Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona

Professora i investigadora

Departament de Geografia

UAB

Dan Rodríguez García, Departament d'Antropologia, Universitat Autònoma de Barcelona

Professor i investigador

Departament de Geografia

UAB

Descàrregues

Publicat

16-07-2018

Número

Secció

Secció Miscel·lània