Apunts sobre fenòmens de contacte de llengües en la població japonesa a Catalunya

Autors/ores

  • Makiko Fukuda Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

contacte de llengües, població japonesa, migració, Catalunya, alternança de codis.

Resum

La present recerca explora la presència del català i del castellà en les parles dels japonesos residents a Catalunya. A partir de les dades recollides mitjançant entrevistes i observacions dels participants, s’ha comprovat que és força habitual que el contacte lingüístic dins aquesta població es produeixi en un sol mot, predominantment en castellà. En canvi, el català hi té molta menys presència, i el seu ús està limitat a determinats mots, sobretot relacionats amb elements distintius de la cultura catalana. Aquest fenomen es produeix pels factors següents: en primer lloc, el castellà s’interposa al català en la relació entre els japonesos i la societat catalana; en segon lloc, fonològicament parlant, el català conté alguns sons difícils de pronunciar per als japonesos; i, en tercer lloc, l’ús del català és poc habitual entre la població japonesa, els components de la qual s’abstenen en l’ús d’aquesta llengua per respectar l’homogeneïtat de comportament.

Paraules clau: contacte de llengües; població japonesa; migració; Catalunya; alternança de codis.

Descàrregues