Martínez Figuerola, Teresa, Doctora en disseny per la Universitat de Barcelona i coordinadora del Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social (GREDITS), Bau, Centre Universitari de Disseny de Barcelona.