Percastre-Mendizábal, Salvador, Universitat Pompeu Fabra (UPF)