Mitjans socials en política. El paper de les xarxes socials digitals en les eleccions de 2015 a Ciutat de Mèxic

Autors/ores

  • Salvador Percastre-Mendizábal Universitat Pompeu Fabra (UPF)
  • Roberto Carrillo-Sáenz Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Pachuca

Paraules clau:

xarxes socials digitals, mitjans socials digitals, eleccions, campanyes, Mèxic, regressions lineals.

Resum

S’analitza el paper que van tenir sis xarxes socials digitals en l’obtenció de vots durant les eleccions de l’any 2015 a Ciutat de Mèxic. Partint de la hipòtesi que, com més presència hi hagi d’un candidat en diferents mitjans socials digitals, més gran és el nombre de vots que obté. Si això és així, es qüestiona quina de les plataformes digitals estudiades tindria una major rellevància en l’obtenció de vots. Creuant informació electoral oficial i dades de l’Observatorio Electoral 2.0, es demostra —a través de l’anàlisi de regressió lineal— que hi ha una influència positiva en l’ús de xarxes digitals per obtenir vots. Fent èmfasi en dues variables diferents, el nombre de subscriptors que cada candidat té a les xarxes digitals i la informació enviada a través d’aquestes plataformes, s’observa que no totes les xarxes socials digitals contribueixen significativament ni de la mateixa manera a l’explicació d’aquest fenomen.

PARAULES CLAU: xarxes socials digitals, mitjans socials digitals, eleccions, campanyes, Mèxic, regressions lineals.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Salvador Percastre-Mendizábal, Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Investigador doctoral del Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia (Polcom) de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, i adscrit al ReSIC de
la Université Libre de Bruxelles (ULB), Bèlgica.


Roberto Carrillo-Sáenz, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Pachuca

Acadèmic de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo (UAEH), Pachuca, Mèxic, i doctor en Ciències Polítiques i Socials per la Université Libre de Bruxelles (ULB), Bèlgica.

Descàrregues

Com citar

Percastre-Mendizábal, S., & Carrillo-Sáenz, R. (2019). Mitjans socials en política. El paper de les xarxes socials digitals en les eleccions de 2015 a Ciutat de Mèxic. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi, 36(1), 31–50. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/145790

Número

Secció

Articles