Garriga Sagalés, Laura, Universitat Pompeu Fabra, Espanya