Peralta Ruiz, Gemma, Departament d’Història Moderna i Contemporània. Universitat Autònoma de Barcelona