Guerrero-Solé, Frederic, Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona