Wolf, Birgit, Universitat del Danubi de Krems (Àustria)