Fernández-Aballí Altamirano, Ana, Professora i investigadora del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.