López Meri, Amparo, Professora associada del Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana.