, Facultat de Comunicació Social. Universitat Pontificia Bolivariana, Colombia