Viure dins de la notícia. Covid-19 i fotografia de premsa a Catalunya

Autors/ores

  • Pere Freixa Universitat Pompeu Fabra
  • Mar Redondo-Arolas Universitat de Barcelona

Paraules clau:

fotoperiodisme, iconologia, trops visuals, covid-19, comunicació de crisi, mitjans de comunicació.

Resum

Les situacions de crisis col·lectives, com ara la pandèmia de la covid-19, insten a recuperar un conjunt de trops visuals específics que faciliten com explicar-les. Els periodistes els utilitzen per relatar situacions complexes a una societat que, aclaparada per la circumstància, demana informació que ajudi a fer comprensible allò que s’està vivint. Es tracta de recursos visuals, patrons preestablerts que s’han mostrat eficaços anteriorment. Per la seva durada, dimensió internacional i afectació transversal, la pandèmia de la covid-19 ha esdevingut una crisi singular, que ha demanat revisar les maneres d’explicar les situacions de conflicte. La pandèmia ha posat en relleu les diferents estratègies de visibilitat i invisibilitat adoptades per institucions, administracions i mitjans de comunicació, i ha evidenciat la dimensió política de les imatges. En aquesta investigació, per mitjà d’una triangulació metodològica basada en entrevistes i anàlisi de contingut, s’ha cartografiat l’experiència dels fotògrafs de premsa de tres dels principals mitjans impresos de Catalunya durant les primeres set setmanes de pandèmia. La covid-19 ha posat de manifest les transformacions que està vivint el fotoperiodisme, el rol de les agències i els gabinets de comunicació.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Pere Freixa, Universitat Pompeu Fabra

Doctor i professor del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i membre del grup de recerca DigiDoc.

Mar Redondo-Arolas, Universitat de Barcelona

Doctora i professora del Departament d’Arts Visuals i Disseny de la Universitat de Barcelona i membre del grup de recerca Poció.

Descàrregues

Com citar

Freixa, P., & Redondo-Arolas, M. (2022). Viure dins de la notícia. Covid-19 i fotografia de premsa a Catalunya. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi, 39(2), 31–64. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/150209

Número

Secció

Articles