La premsa a la demarcació de Lleida (1898-1939): dinamisme temporal, models de periodicitat i implantació territorial

Autors/ores

  • Albert Royo Campo Universitat de Lleida

Paraules clau:

premsa, societat-cultura de comunicació de massa, periodicitat, capçaleres, tipologia, dinamisme.

Resum

L’anàlisi de la premsa a la demarcació de Lleida entre 1898 i 1939, tant pel que fa a la seva tipologia (política, satírica, religiosa, esportiva, etc.) com per la seva producció periòdica (diària, setmanal, mensual, trimestral, etc.), esdevé una informació útil per entendre el fenomen de la premsa com a element determinant i preponderant en la configuració i la consolidació de la societat-cultura de comunicació de massa (SCCM) a Catalunya. En aquest sentit, l’anàlisi se centra i es fonamenta a interpretar les dinàmiques temporals de la premsa, dirimir els diferents models de periodicitat emprats i les característiques i el protagonisme de cada un en cada comarca o àrea, i també estudiar el grau i l’efectivitat de la implantació territorial de la premsa en funció, doncs, del territori, les poblacions, les societats, els recursos, les circumstàncies polítiques, socials, etc. En resum, tots aquests trets la instrumentalitzen i la caracteritzen com a moderna premsa de massa en uns anys clau per al seu dinamisme, assentament i desenvolupament.

PARAULES CLAU: premsa, societat-cultura de comunicació de massa, periodicitat, capçaleres, tipologia, dinamisme.

Biografia de l'autor/a

Albert Royo Campo, Universitat de Lleida

Descàrregues

Com citar

Royo Campo, A. (2017). La premsa a la demarcació de Lleida (1898-1939): dinamisme temporal, models de periodicitat i implantació territorial. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi, 34(2), 93–117. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/144019

Número

Secció

Articles