Convocatòria d’articles

2021-07-06

Àrees temàtiques:

 • Periodisme científic
 • Comunicació política i electoral
 • Publicitat, Màrqueting i relacions públiques  transformacions i nous  reptes
 • Audiències i recepció
 • Ètica i deontologia de la comunicació Comunicació i esports
 • Polítiques de comunicació i el paper dels mitjans  com a servei  públic
 • Història del periodisme i de la comunicació dels mitjans com a servei públic
 • Formats emergents i noves narratives en els  llenguatges cinematogràfic, radiofònic, televisiu,  publicitari i dels videojocs
 • Estudis de cinema i comunicació audiovisual
 • Estudis de gènere
 • Comunicació, educació i experiències d’innovació  docent en comunicació
 • Metodologies experimentals en comunicació
 • Comunicació local i periodisme ciutadà
 • Disseny periodístic, infografia i fotoperiodisme
 • Teories de la comunicació i opinió pública

Els articles, escrits en català, castellà o anglès, s'han de presentar a través de l'adreça de correu electrònic revistacomunicacio@iec.cat d'acord amb les normes publicades a la pàgina web de la SCC. No hi ha una data límit per a la tramesa. L'avaluació es realitzarà pel sistema de doble revisió cega.

Característiques formals de redacció: Els articles hauran de complir les següents característiques formals de la revista (Tota la informació es recull en aquest enllaç a les normes de presentació):

 • Han de ser articles inèdits, que no estiguin en procés de publicació en altres revistes.
 • A la primera pàgina s’haurà d’incloure el títol en català i anglès (al principi), així com un resum d’entre 100 i 150 paraules, i 6 paraules clau, en català, anglès i en l’idioma de la comunicació.
 • L’estil de redacció serà el tipus de lletra Times New Roman, de 12 punts, amb un interlineat de 1,5.
 • L’extensió serà d’un mínim de 6.000 paraules i d’un màxim de 8.000.
 • Per a les referències s’utilitzarà la normativa APA, 6ª edició.
 • Les notes hauran de situar-se al final del document amb numeració contínua al llarg de tot el text (sense iniciar numeració a cada pàgina) i cos 10.

Us informem que Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi ha estat inclosa recentment dins el índex JCR de Web of Science-Clarivate. A l'any 2018 va ser escollida per ser-hi a Emerging Sources Citation Index (ESCI), un índex elaborat per Thompson Reuters on s’hi inclouen les revistes candidates a formar part del Social Sciences Citation Index (SSCI-ISI).

Així doncs, tots els articles publicats a Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi passen a estar inclosos a la base de dades Journal Citation Reports (JCR), fet que permetrà augmentar-ne la visibilitat entre la comunitat científica internacional.

D’altra banda, Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi figura també a: Latindex (acomplerts 33 criteris de 33), MIAR, DICE, RESH, ISOC-CSIC, DOAJ, e-revist@s, Racó, Dialnet i CBUC, CCUC, i com a Treballs de Comunicació (anterior denominació de la publicació) a Carhus Plus 2010 i IN-RECS. A més, ocupa la posició 321 en el rànquing EC3 de revistes de comunicació.

Per a més informació, podeu contactar amb els editors a través de l’adreça revistacomunicacio@iec.cat