Galdeano Garcia, Nicolau, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya