Herrera Llop, Lluís, Equip ICE Implementació de l’Emprenedoria a l’FP, de la Universitat de Lleida