, GRET-Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona