Desplegament de competències bàsiques a l'educació obligatòria a Catalunya: de la regulació legal a l'aula

Autors/ores

  • Àngel Domingo Villarreal

Resum

En aquest article presento la situació actual i les perspectives més immediates en el desplegament dels curricula de l'educació obligatòria a Catalunya i la seva aplicació en els centres educatius. Atès que el desenvolupament dels curricula per a l'educació obligatòria va ser completat amb la publicació de les ordres d'avaluació de l'educació primària i de l'educació secundària obligatòria el mes de juny del 2008 (Ordre EDU/295/2008 i Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny), i que en diversos articles d'aquest volum es tracten altres aspectes teòrics de l'enfocament competencial del curriculum, m'ha semblat més interessant aturar-me en les implicacions que la implementació dels curricula per competències a l'educació obligatòria tenen en l'organització dels centres, per una banda, i en l'activitat docent, per l'altra, i concretar també quins són els objectius i les finalitats que d'això se'n deriven per al Departament d'Educació. Per tal de situar adequadament els referents conceptuals i teòrics del que segueix, m'ha semblat necessari aclarir prèviament el significat del terme curriculum, segons el context en què s'apliqui (nivells de concreció), i segons el registre formal del discurs en què s'utilitzi. Tot i que es tracta de qüestions prou conegudes, cal precisar l'ús dels termes i conceptes que s'utilitzen, ja que a partir de l'anàlisi que es fa de la situació actual del desplegament es proposen i es justifiquen determinades actuacions. En educació, probablement més que en altres ciències humanes, el rigor en la definició i l'ús de determinats termes, i la creació de nous, és encara més necessari per tal d'evitar els discursos mistificadors o simplificadors que no ajuden a entendre la realitat educativa en totes les seves dimensions. Dedico el punt següent de l'article a concretar quines són les implicacions actuals de la normativa curricular i del marc legal en què s'ha d'interpretar (primer nivell de concreció), amb un èmfasi especial en les competències bàsiques, per passar després a una reflexió sobre la concreció del curriculum en els centres (segon nivell), amb les conseqüències organitzatives corresponents. El tercer nivell de concreció em serveix per entrar en el nucli del desplegament curricular: l'activitat a l'aula, el treball docent i l'avaluació. Aquest punt es completa amb els dos següents, amb una mirada sobre l'alumne des del curriculum i amb una reflexió sobre els recursos didàctics en el context curricular actual. L'article finalitza amb algunes conclusions sobre les orientacions bàsiques als centres per al desplegament i l'aplicació del curriculum per competències.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2012-01-09

Com citar

Domingo Villarreal, Àngel. (2012). Desplegament de competències bàsiques a l’educació obligatòria a Catalunya: de la regulació legal a l’aula. Revista Catalana De Pedagogia, 7, 35–53. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/71588.001

Número

Secció

Tema monogràfic: competències, currículum i sistemes pedagògics. El perquè de les coses