Acollida, comunicació i participació de les famílies d’origen estranger: llums i ombres de la relació família-escola

Autors/ores

Paraules clau:

famílies d’origen estranger, inclusió, participació, punts dèbils, estratègies de millora, relació família-escola

Resum

La inclusió de les famílies d’origen estranger a les escoles, així com la seva participació, és un repte encara pendent. Per aquest motiu, el present estudi pretén descriure quina és la realitat a les escoles de Catalunya, identificar-ne els principals punts dèbils i proposar estratègies de millora que fomentin la relació família-escola i la inclusió de totes les famílies dins de la comunitat educativa. En l’estudi, de disseny qualitatiu, s’han portat a terme grups de discussió amb famílies d’origen estranger i equips directius d’escoles de la ciutat de Barcelona. Els resultats mostren la manca d’accions específiques i continuades per promoure la inclusió de les famílies d’origen estranger dins la comunitat educativa, la falta de coneixement de les famílies sobre el sistema educatiu i el funcionament de les escoles, els usos d’uns canals de comunicació sovint poc efectius i l’escassa participació de les famílies d’origen estranger al centre. Com a estratègies de millora es suggereix l’ús de pares i mares d’enllaç per promoure la inclusió i la comunicació amb les famílies d’origen estranger, l’ús de traductors digitals, la millora del material informatiu que es dona a les famílies i la creació de llaços de confiança entre docents i famílies.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Mònica Macia Bordalba, Universitat de Lleida

Departament de Psciologia, Sociologia i Treball social de la Universitat de Lleida. 

Descàrregues

Publicat

2023-11-02

Com citar

Macia Bordalba, M. (2023). Acollida, comunicació i participació de les famílies d’origen estranger: llums i ombres de la relació família-escola. Revista Catalana De Pedagogia, 24, 17–36. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/150336