Jo també soc una superstar. Una proposta didàctica adreçada a l’alumnat de primer d’ESO per a treballar la composició i la interpretació musical no sexista

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.2436/20.3007.01.191

Paraules clau:

Música, secundària, TIC, perspectiva de gènere, música en directe, coeducació

Resum

La matèria de música acostuma a ser, o si més no així ens ho han fet creure en algun moment, una assignatura «maria» que no té ni exàmens, ni necessitat d’estudi. En aquest cas concret es tracta de fer veure com a través de l’assignatura de música a l’educació secundària obligatòria es pot crear consciència a l’alumnat del paper de la dona al món de la música. Les estratègies de màrqueting no acostumen a valorar els continguts sexistes de la gran majoria de lletres de les cançons que ens fan escoltar arreu amb l’objectiu que no ens marxin del cap. Si més no, molt sovint ho aconsegueixen. Al final de la jornada sempre queda aquella cantarella inconscient que ben bé no saps d’on ve, però que ja ha  complert la seva funció, com aquell virus que queda allotjat al nostre sistema i ens produeix una sensació d’addicció a consumir més música similar. L’adolescència esdevé una etapa crucial per a definir una consciència humana com més allunyada millor del sexisme, i que se n’allunyi combatent-lo des de dins, com fan els bons anticossos.

Referències

Buil Tercero, P. (2013). La percepción social de la armonía en la música popular. Methaodos: Revista de Ciencias Sociales, 1(1), 142-153. https://doi.org/10.17502/m.rcs.v1i1.30

Catalunya. (2015). Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (DOGC, núm. 6945, 28 agost 2015, p. 1-305).https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf

Departament d’Ensenyament. (2018). Competències bàsiques de l’àmbit personal i social. https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/ambit-personal-social.pdf

Díaz, M., i Ibarretxe, G. (2008). Aprendizaje musical en sistemas educativos diversificados. Revista de Psicodidáctica, 13(1), 97-110. https://ojs.ehu.eus/index.php/psicodidactica/article/view/232/228

Gutiérrez-Rivas, C. (2010). Estudio exploratorio sobre la construcción de la violencia de género en las letras del reggaetón interpretado por mujeres. Núcleo, 27, 49-70. http://ve.scielo.org/pdf/nu/v22n27/art02.pdf

Istance, D. (2012). Crear entorns innovadors per millorar l’aprenentatge. Fundació Jaume Bofill. https://www.debats.cat/sites/default/files/debats/pdf/istance.pdf

Merino, I. (2021). La conexión de experiencias subjetivas de aprendizaje dentro y fuera de la escuela como estrategia para personalizar el aprendizaje [Tesi doctoral, Universitat de Barcelona]. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/184368

Perales Rozalén, B. (2021). Música para la prevención del acoso escolar (ciberbullying) en educación secundaria. [Treball final de màster, Universitat Jaume I]. Repositori Universitat Jaume I. http://hdl.handle.net/10234/194587

Rusinek, G. (2004). Aprendizaje musical significativo. Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical, 1, 1. https://revistas.ucm.es/index.php/RECI/article/view/RECI0404110005A/8776

Descàrregues

Publicat

2023-05-02

Com citar

Carmona Lopez, G. (2023). Jo també soc una superstar. Una proposta didàctica adreçada a l’alumnat de primer d’ESO per a treballar la composició i la interpretació musical no sexista. Revista Catalana De Pedagogia, 23(1), 107–120. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.191