Identificació i anàlisi de processos de millora de la convivència escolar en centres d’educació primària a Catalunya

Autors/ores

  • Núria Felip Jacas Universitat de Girona
  • Joan Joan Teixidó Saballs Universitat de Girona

Paraules clau:

Convivència, conflictes, escola primària, bones pràctiques, processos de millora.

Resum

La millora de la convivència en els centres educatius constitueix una temàtica d’extraordinària rellevància a la qual s’ha dedicat una notable atenció durant els últims anys. Hi ha un acord social unànime davant de la idea que la convivència pacífica a l’escola constitueix un fi en si mateix (la formació de ciutadans cívics i responsables) i és una condició indispensable per a l’aprenentatge i l’èxit escolar. La dificultat rau en l’assoliment de resultats tangibles, que transcendeixin els projectes i les declaracions benintencionades, afavoreixin l’aprenentatge, possibilitin el funcionament harmònic de la institució i reforcin la motivació dels participants. L’article aporta resultats derivats de l’anàlisi i l’exploració de processos de millora que s’han dut a terme en escoles de Catalunya. Suposa, per tant, un intent d’endinsar-se en el terreny dels processos d’innovació escolar. Per això, en primer lloc, efectua una visió panoràmica de les principals línies de recerca i innovació desenvolupades durant els últims vint anys de la qual es desprèn la conveniència d’efectuar aproximacions naturalistes als processos de millora durant el seu desenvolupament. Tot seguit s’exposa el disseny i la metodologia de l’estudi realitzat per continuar amb l’anàlisi dels resultats obtinguts. Tot això condueix a considerar algunes pautes o idees per a l’acció.

Paraules clau: Convivència, conflictes, escola primària, bones pràctiques, processos de millora.

Descàrregues

Com citar

Felip Jacas, N., & Joan Teixidó Saballs, J. (2019). Identificació i anàlisi de processos de millora de la convivència escolar en centres d’educació primària a Catalunya. Revista Catalana De Pedagogia, 15, 117–140. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/145750

Número

Secció

Tema monogràfic. La recerca en educació, un repte