Les paradoxes de l’atenció a la diversitat: una aproximació des de la justícia escolar

Autors/ores

  • Aina Tarabini Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

Atenció a la diversitat, inclusió educativa, justícia educativa, desigualtats educatives, justícia curricular, experiència escolar.

Resum

L’objectiu d’aquest article és analitzar les estratègies d’atenció a la diversitat que s’apliquen als centres d’educació secundària obligatòria de Catalunya des de la perspectiva de la justícia educativa. A partir dels resultats d’una recerca qualitativa basada en estudis de cas etnogràfics a cinc instituts públics de la ciutat de Barcelona, l’estudi mostra les paradoxes i les contradiccions de les concepcions i les accions dominants per fer front a la diversitat als centres educatius catalans. En concret, s’identifiquen les dinàmiques d’exclusió i reproducció de desigualtats que es desprenen de dues accepcions majoritàries del concepte de diversitat, la diversitat com a problema i la diversitat com a mite, i de dues estratègies dominants per gestionar l’atenció a la diversitat, els agrupaments per nivell i la diversificació curricular. En conjunt, l’article posa de manifest la necessitat d’avançar cap a un sistema veritablement comprensiu i inclusiu que generi les mateixes condicions per a tot l’alumnat no només per accedir a l’escola sinó també i sobretot per desenvolupar una experiència escolar reeixida i adquirir un aprenentatge significatiu i rellevant.

Paraules clau: Atenció a la diversitat, inclusió educativa, justícia educativa, desigualtats educatives, justícia curricular, experiència escolar.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Com citar

Tarabini, A. (2018). Les paradoxes de l’atenció a la diversitat: una aproximació des de la justícia escolar. Revista Catalana De Pedagogia, 14, 153–175. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/144988

Número

Secció

Miscel·lània