Projectes de tecnologia de tercer de l’ESO com a eix interdisciplinari en l’àmbit cientificotecnològic

Autors/ores

  • Raúl Romero Martínez Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
  • M. Amparo Núñez Andrés Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya

Paraules clau:

Interdisciplinari, tecnologia, col·laboratiu, currículum, ABP, secundària.

Resum

En aquest article s’aporta una proposta didàctica, la qual ens permet utilitzar l’assignatura de tecnologia com a principal matèria per poder treballar de manera interdisciplinària continguts del currículum de l’àmbit cientificotecnològic o matemàtic. Aquesta proposta didàctica es planteja des de la metodologia de l’aprenentatge basat en projectes (ABP) i el treball col·laboratiu. Aquestes metodologies són un marc idoni per integrar aquestes disciplines de l’àmbit cientificotecnològic i matemàtic. Al mateix temps, proporcionen un procés d’aprenentatge a l’alumnat que els permet desenvolupar múltiples competències, com, per exemple, el treball en equip, la presa de decisions, la iniciativa, etc. La proposta està dissenyada per a alumnes de tercer curs de l’educació secundària obligatòria i es treballaran algunes de les competències bàsiques dels àmbits cientificotecnològic i matemàtic. Al mateix temps, l’alumne serà capaç d’elaborar una sèrie de projectes que es podran relacionar amb assignatures del mateix nivell acadèmic o nivells predecessors i, així, reforçar conceptes generals treballats durant la formació acadèmica al centre i en el curs en qüestió. Alguns d’aquests projectes també pretenen conscienciar l’alumnat de l’ús i els beneficis de les energies renovables, el reciclatge o la reutilització de materials en la construcció dels seus projectes.

Paraules clau: Interdisciplinari, tecnologia, col·laboratiu, currículum, ABP, secundària.

Descàrregues

Com citar

Romero Martínez, R., & Núñez Andrés, M. A. (2018). Projectes de tecnologia de tercer de l’ESO com a eix interdisciplinari en l’àmbit cientificotecnològic. Revista Catalana De Pedagogia, 13, 89–106. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/144652

Número

Secció

Tema monogràfic. Què s’aprèn mitjançant projectes?