L’argumentació en la construcció del pensament social crític

Autors/ores

  • Roser Canals i Cabau Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials de la Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona.

Paraules clau:

Competència argumentativa, pensament crític, problemes socials rellevants, competència social i ciutadana, debat, text d’opinió, mapa argumentatiu.

Resum

La investigació que es presenta en aquest article tracta de comprovar com progressa la construcció del pensament social crític en l’ensenyament secundari mitjançant el desenvolupament de la competència argumentativa, en valora els encerts i les debilitats, hi proposa millores i facilita eines al professorat perquè incorpori l’argumentació en les seves propostes didàctiques. Per a això es dissenyen seqüències didàctiques i activitats per a l’ensenyament i l’aprenentatge de l’argumentació i bases d’orientació i instruments d’autoregulació per guiar les produccions argumentatives de l’alumnat.

Paraules clau
Competència argumentativa, pensament crític, problemes socials rellevants, competència social i ciutadana, debat, text d’opinió, mapa argumentatiu.

Descàrregues

Com citar

Canals i Cabau, R. (2016). L’argumentació en la construcció del pensament social crític. Revista Catalana De Pedagogia, 9, 73–89. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/139479

Número

Secció

Tema monogràfic: La formació professional dels mestres