ECOPEDAGOGIA, MIRADA COMPROMESA I INTEGRAL PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CIUTADANIA

2023-04-07

La mirada Ecopedagògica és una aproximació integral i dialògica que fomenta l’aprenentatge a partir de la quotidianitat, del context, dels interessos i de les necessitats de les persones. Aquesta mirada educativa sempre té en compte tres dimensions: a) la pròpia consciència i autoconeixement, b) la connexió amb l’altre i c) la connexió amb l’entorn social i natural. La gran finalitat de l’Ecopedagogia és el desenvolupament d’éssers humans crítics, empoderats i compromesos amb la seva comunitat i l’entorn. És a dir, el desenvolupament de ciutadans que participen activament en la construcció d’una societat inclusiva i sostenible.

El volum 25 de la Revista Catalana de Pedagogia està obert a investigacions en què es presentin recerques des d’aquest enfocament i que puguin donar llum, a partir de la detecció de necessitats o avaluacions de bones pràctiques, a accions sobre com implementar la mirada ecopedagògica des de qualsevol context educatiu.

Des d’aquest plantejament, la RCP us encoratja a enviar resultats d’investigacions i innovacions emergents sobre ecopedagogia en acció.

Rebran especial acollida les aportacions amb col·laboració internacional, escrits en anglès, contribucions amb autoria conformada per autors/ores d’institucions de diferents països, així com aquelles aportacions que enriqueixin significativament el corpus de coneixement teòric i científic, sobretot des de l’àmbit de la recerca rigorosa i de qualitat.

Els articles es poden enviar en català o anglès. Els treballs acceptats per la revista es publicaran en una de les seccions següents:

  • Articles de recerca: han de tenir una extensió màxima de 8.000 paraules i mínima de 4.500. Cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, material i mètodes, resultats, conclusions i discussió, i bibliografia.
  • Articles d’experiències: han de tenir una extensió entre 4.000 i 5.000 paraules com a màxim. Cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, context de la proposta, proposta d’intervenció, conclusions/discussió i bibliografia.

Podeu comprovar les instruccions detallades per a autors i autores en: 

https://revistes3.iec.cat/index.php/RCP/about/submissions#authorGuidelines 

Termini: 15 de setembre de 2023