HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Vol. 40 (2018)

Sumari

Articles

Toponímia e fonética histórica no dominio galego-português: notas para uma linha de trabalho Text complet
Paulo Martínez Lema 7-36
Hipercorrección y castellanismo en las leyendas de las miniaturas de los códices T y F de las Cantigas de Santa María Text complet
Ramón Mariño Paz 37-57
La fraseología jurídica en el Libro de buen amor Text complet
Encarnación Tabares Plasencia 59-88
Gran bé vos ha vengut: construccions existencials i selecció de l'auxiliar en català antic Text complet
Mar Massanell i Messalles 89-115
Els noms eventuals en català: una caracterització general Text complet
Elga Cremades i Cortiella 117-144
Vocabulari anatòmic de la tonyina: una proposta valenciana Text complet
Francesc Xavier Llorca i Ibi 145-164
Els efectes del context fonètic en el procés d'asil·labació de l'article lo/los en català Text complet
Francesc Ballone 165-192
De Jeroni Rosselló a Salvador Galmés, passant per Mateu Obrador. Un segle d'edicions lul·lianes a Mallorca (1859-1950) Text complet
Joan Santanach i Suñol 193-214
L'11 de Setembre en la literatura: els símbols i els mites de la derrota Text complet
Magí Sunyer i Molné 215-228
Noucentisme i la literatura a Sabadell Text complet
Marc Comadran Orpi 229-255

Miscel·lània

Fins a coranta d'es bril... Quaranta i quarantenes al calendari de refranys Text complet
José Enrique Gargallo i Gil 259-266
Sobre l'origen de torlit "Sebel·lí Burhinus Oedicnemus L. Text complet
Joan Veny i Clar 267-272
Alguns mallorquinismes en la parla de la Safor Text complet
Joan Giner Monfort 273-296
El prenom d'una joguina: consideracions entorn del terme Pepa en l'acceptació de "nina de jugar" Text complet
Pere Capellà Simó 297-310
La frontera meridional per la costa de la llengua catalana Text complet
Antoni Mas i Miralles 311-325
L'autobiografia linguistica, tra micro e macrostoria. Un approccio al caso italoamericano contemporaneo Text complet
Narcís Iglésias 327-337
Mallorca en els confins de l'Imperi Bizantí: canvi, continuïtat i atzar Text complet
Pau Marimon Ribas 339-348
Sur la date de composition du roman de Flamenca Text complet
Jean-Pierre Chambon 349-355
Edat mitjana i erotisme a La torre dels vicis capitals de Terenci Moix Text complet
Rafael Manuel Mérida Jiménez 357-366
Fronteres, invisibilitats i innovació en la literatura catalana contemporània. Un balanç provisional Text complet
Josep Ballester-Roca 367-379
Escriptors i erudits contemporanis, una miscel·lània de Josep Massot i Muntaner en dotze volums Text complet
Damià Pons i Pons 381-388

Recensions

Baglioni, Daniel (2016): L'etimologia. Roma: Carocci editorie (Le Bussole, 520), 127 p. Text complet
Stella Retali Medori 391-393
Bibiloni, Gabriel (2016): El català de Mallorca. La fonètica. Palma: Lleonard Muntaner (Temps Obert, 30), 187 p. Text complet
Joan Veny i Clar 393-395
Blasco Ferrer, Eduardo (2016): Corso di lingüística sarda e romanza. Firenze: Franco Cesati, 208 p. Text complet
Fernando Sánchez Miret 395-397
Buentafuentes, C. / Claveria, G. / Pujol, I. (ed.) (2016): Cuestiones de morfología léxica: Frankfurt am Main / Madrid: Vervuert / Iberoamericana, 232 p. Text complet
Coloma Lleal Galceran 397-399
Cajaraville Araújo, Héctor (2015): Os xogos de palabras na prensa gratuíta en galego: De Luns a Vernes. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela (Colección Limiar, 2), 216 p. Text complet
María Álvarez de la Granja 399-403
Camps i Arbós, Josep / Veny-Mesquida, Joan R. (2016): Poètiques de viva veu. L'Arxiu Sonor de Poesia de Joan Colomines i Puig. Lleida: Universitat de Lleida / Càtedra Màrius Torres / Pagès editors (Meridians, 2), 214 p. Text complet
Àlex Broch 403-406
Casanova, Eugeni (2016): Els gitanos catalans de França. Llengua, cultura i itineraris de al gran diàspora. Lleida / Barcelona: Pagès Editors / Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural, 674 p. Text complet
Ignasi-Xavier Adiego Lajara 406-413
Clavería Nadal, Gloria (2016): De vacunar a dictaminar: la lexicografía académica decimonónica y el neologismo. Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert (Lingüística Iberoamericana, 61), 324 p. Text complet
Mariano Quirós García 413-418
Colón Domènech, Germà (2015): Vocabulari castellonenc, pròleg de Maria Pilar Perea. Castelló de la Plana: Ajuntament de Castelló, 222 p. Text complet
Vicent Pitarch i Almela 418-422
Colón, Germà / Kremer, Dieter / Casanova, Emili (ed.) (2015): Toponímia romànica. Monogràfic de Quaderns de Filologia: Estudis lingüístics 20. València: Universitat de València, 336 p. Text complet
Maria Reina Bastardas i Rufat 422-424
Cornagliotti, Anna (ed.) (2015): Repertorio Etimologico Piemontese. Centro Studi Piemontesi: Torino, p. CLXXXII-814. Text complet
Federica Cugno 424-427
Courouau, Jean-François (dir.) (2015): La langue partagée. Écrits et paroles d'oc. 1700-1789, "Bibliotèque des Lumières", vol. LXXXV. Ginebra: Librairie Droz, S. a., 556 p. Text complet
August Rafanell 427-432
Cremades, Francesc (2016): El Regiment de preservació de pestilència (1348) de Jacme d'Agramont. Història del manuscrit guardat a Verdú, context i versió en català actual, pròleg de Joan Veny. Tàrrega: Museu Comarcal de l'Urgell-Tàrrega, 178 p. Text complet
Mar Massanell i Messalles 432-438
D. A. (2016): Antoni M. Badia i Margarit. Sessió en memòria. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, Secció Filològica (Semblances Biogràfiques, LXV), 86 p. Text complet
Xavier Luna i Batlle 438-440
Fernández Fernández, Beatriz / Pineda, Anna (traductora i adaptadora) (2016): Basc per a catalanoparlants. Argentona: Voliana Edicions (Col·lecció Entrevol, 11), 292 p. Text complet
Daniel Luján Cazalilla 440-445
Foguet i Boreu, Francesc (2016): El teatro catalán en el exilio republicano de 1939. Sevilla: Renacimiento (Biblioteca del Exilio. Anejos, 28), 203 p. Text complet
445-449
Gómez Duran, Gemma (2016): Gramàtica del català rossellonès. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 205), 193 p. Text complet
Xavier Luna i Batlle 449-452
Gregori, Alfons (2015): La dimensión política de lo irreal: el componente ideológico en la narrativa fantástica española y catalana. Poznán: Wydawnictwo Naukowe UAM, 490 p. Text complet
Víctor Martínez-Gil 453-456
Institut d'Estudis Catalans (2016): Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, XLI + 1439 p. Text complet
Anna M. Torrent i Badia, Margarida Bassols 456-461
Institut d'Estudis Catalans (2017): Ortografia catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 229 p. Text complet
Mar Massanell i Messalles 462-471
Instituto da Lingua Galega (2016): Atlas Lingüístico Galego. Volume VI. Léxico. Terra, plantas e árboles. A Coruña / Santiago de Compostela: Fundació Barrié / Universidade de Santiago de Compostela, 731 p. Text complet
José Enrique Gargallo i Gil 471-473
Julià, Jordi (2016): Els cants de l'èxode. Figuracions poètiques de l'exili republicà de 1939. Girona: Documenta Universitària / Càtedra Walter Benjamin de la UdG (Assaig, 2), 172 p. Text complet
Josep Camps i Arbós 473-477
Kremnitz, Georg (2015): Mehrsprachigkeit in der Literatur. Ein kommunikationssoziologischer Überblick, 2., erweiterte Auflage. Wien: Praesens Verlag, 285 p. Text complet
Jürgen Erfurt 477-479
Llanas, Manuel (ed.) (2013): Gaziel i Josep M. Cruzet (i l'Editorial Selecta). Correspondència (1951-19654). Edició, pròleg i notes de Manuel Llanas. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 453 p. Text complet
Ignasi Moreta Tusquets 479-480
Mallafrè, Joaquim (2016): Uns i altres. Literatura i traducció. Pròleg de Francesc Parcerisas. Reus: Centre de Lectura Reus, 218 p. Text complet
Màrius Serra 481-486
Metzeltin, Michel (2016): Româna în contrast. O cercetare tipologicӑ [El romanès en contrast. Una recerca tipològica]. Iaşi: Editura Universitӑţii "Alexandru Ion Cuza" (logos, 26), 188 p. Text complet
Ramon Cerdà i Massó 486-491
Montero, Francesc (2016): Manuel Brunet. El periodisme d'idees a l'ull de l'huracà. Catarroja / Barcelona: Editorial Afers, 370 p. Text complet
Francesc Vilanova i Vila-Abadal 491-493
Observatori de Neologia (ed.) (2016): Mots d'avui, mots de demà. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra (Sèrie Monografies, 14), 234 p. Text complet
Jordi Ginebra i Serrabou 493-496
Pérez Capelo, Carolina (2015): Toponimia e variación dialectal en galego. Os topónimos rematados en -oa, -oá, -úa, -uá. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 128 p. Text complet
Ana Boullón 496-502
Pradilla, Miquel Àngel (2015): La catalanofonia. Una comunitat del segle XXI a la recerca de la normalitat lingüística. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 179 p. Text complet
Avel·lí Flors Mas 502-506
Quirós García, Mariano / Carriazo Ruiz, José Ramón / Falque Rey, Emma / Sánchez Orense, Marta (ed.) (2016): Etimología e historia en el léxico del español. Estudios ofrecidos a José Antonio Pascual (Magister bonus et sapiens). Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert, 933 p. Text complet
507-513
Salvat, Ricard (2016): Diaris (1962-1968). Edició a cura d'Eulàlia Salvat. Pròleg de Francesc Foguet i Manuel Molins. Barcelona: Universitat de Barcelona (Biblioteca Universitària, 1), 538 p. Text complet
Enric Gallén 513-519
Sälzer, Sonja (2016): Der Sprachwandel im metasprachlichen Diskurs auf der Iberischen Halbinsel im 16. und 17. Jahrhundert. Heidelberg: Winter, 205 p. Text complet
Fernando Sánchez Miret 520-522
Stegmann, Tilbert Dídac (2016): El plaer de llegir literatura catalana. Lleida: Pagès editors, 287 p. Text complet
Andratx Badia Escolà 522-527
Trotter, David (ed.) (2015): Manuel de la philologie de l'édition. Berlin / Boston: De Gruyter (Manuals of Romance Linguistics, 4), 479 p. Text complet
Maria Reina Bastardas i Rufat 527-529
Veny, Joan (2017): Paraules en l'espai, el temps i la norma. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 125), 245 p. Text complet
Javier Giralt Latorre 530-533
Vergés, Àngel / Vidal, Vicent (ed.) (2015): Etnopoètica: arxius i materials inèdits. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 232 p. Text complet
Joan Fontana i Tous 533-537
Vila, Pep (ed.) (2016): "Desenganys caducs de la terra". Fragments d'una passió culta rossellonesa del barroc (còpia de 1696). Girona: Institut d'Estudis Gironins / Associació d'Estudis Rossellonesos, 167 p. Text complet
Francesc Massip 538-539

Llibres rebuts

[Llibres rebuts] Text complet
Estudis romànics. Consell de Redacció P: 541-543

Crònica

Crònica dels actes commemoratius del 40 aniversari del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València (1975-2016) Text complet
Emili Casanova 545-546
XXXV Xornaes Internacionales d'Estudiu (Uviéu, 8, 9 y 10 de noviembre 2016) Text complet
Pilar Fidalgo Pravia 546-547
XXXVIII Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 5 de mayu de 2017) Text complet
Pilar Fidalgo Pravia 547-548
Xuan Bello, "I Premiu Nacional de Literatura Asturiana" Text complet
Pilar Fidalgo Pravia 548
Elecciones a la Presidencia y a la Xunta de Gobiernu de la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) (junio 2017) Text complet
Pilar Fidalgo Pravia 548
Universidá Asturiana de Branu (UABRA) (Cangas del Narcea, 31 de julio al 11 de agosto 2017) Text complet
Pilar Fidalgo Pravia 549
III Encuesta Sociolingüística de Asturies. "Avance de resultados" Text complet
Pilar Fidalgo Pravia 549
Algunas publicaciones de la Academia de la Llingua Asturiana (2016-2017) Text complet
Pilar Fidalgo Pravia 550
Mosatra "Il genovese. Storia di una lingua" (Genova, Archivio di Stato, 19 settembre - 2 diciembre 2016) Text complet
Fiorenzo Toso 550-551
Activitats culturals de les universitats de Madrid (2016-2017) Text complet
Júlia Butinyà i Jiménez 552-553
Iº Encontro de Línguas Ibéricas (ELI) (16 i 17 de setembre de 2016) Text complet
Ignacio Vázquez Diéguez 553-554
Investidura com a doctor honoris causa del professor Joan Veny per la Universitat de les Illes Balears (10 d'octubre de 2016) Text complet
José Enrique Gargallo i Gil 554-555
Jornada de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. "El repte d'investigar sobre la Franja d'Aragó" (28 d'octubre de 2016) Text complet
Maria Teresa Moret Oliver 555-556
III Jornades sobre els parlars xurros de base castellanoaragonesa, valencianoaragonesa i castellanomurciana (València i el Villar, novembre de 2016). Text complet
Vicent F. Garcia Perales 556-558
Segona Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra. "El multilingüisme en blanc i negre" (10 i 11 de novembre de 2016) Text complet
Mercè Lorente Casafont 558-559
10º Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios / 10th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs (Tavaria, Portugal, 6-13 de novembre de 2016) Text complet
José Enrique Gargallo i Gil 560
Jornada d'Invitació als germans Xuriguera (23 de novembre de 2016) Text complet
Gerard Català Perera 560-561
Homenatge de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona al professor Brian Mott (24 de novembre de 2016) Text complet
José Enrique Gargallo i Gil 561
XXVI Jornades d'Estudis Penedesencs. "La llengua del Penedès: del vocabulari i la toponímia al folklore i la literatura" (21 d'octubre i 25 de novembre de 2016) Text complet
Joan Solé i Bordes 561-562
L'històric i emotiu homenatge a Pere Verdaguer a l'Institut Franco-Català Transfronterer (Universitat de Perpinyà, 1 de desembre de 2016) Text complet
Alà Baylac Ferrer 563-564
Homenatge del Laboratori Fonètic de la Universitat de Barcelona (UB) al Dr. Eugenio Martínez Celdrán amb motiu de la seva jubilació (2 de desembre de 2016) Text complet
Ana M. Fernández Planas 564-565
Ingrés a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona de la professora Isabel de Riquer (15 de desembre de 2016) Text complet
Maria Reina Bastardas i Rufat 565-566
Defensa de la tesi doctoral de Glòria Sabaté Marín (20 de desembre de 2016) Text complet
Maria Reina Bastardas i Rufat 566
Per l'Atlante Linguistico Mediterraneo sessant'anni dopo (Palerm, 30 de gener a 1 de febrer de 2017) Text complet
José Enrique Gargallo i Gil 566-567
Conferència de Jean-Claude Bouvier (Aix-Marseille Université, 1 de febrer de 2017) Text complet
Michel Camprubí 567-568
Isabel-Clara Simó rep el 49è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (Barcelona, Palau de la Música, 20 de febrer de 2017) Text complet
Gerard Muixí i Tejado 568
Maria del Mar Bonet i Joan Veny, Medalles d'Or de les Illes Balears 2017 Text complet
Jaume Corbera i Pou 569
Acte de recepció pública de Joan Martí i Castell a la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (RABLB, 20 d'abril de 2017) Text complet
José Enrique Gargallo i Gil 569-570
Conferència "Llengua i territori" de Joan Veny a Torelló (22 d'abril de 2017) Text complet
Montserrat Adam i Aulinas 570-571
La llengua i la literatura a les aules del segle XXI: un afer d'estat (26 d'abril de 2017) Text complet
Jaume Ferrer i Puig 571-572
Jornada sobre els Models Lingüístics de la Comunicació Audiovisual. "El valencià de la futura RTVV" (València, 19 de maig de 2017) Text complet
Vicent F. Garcia Perales 573-575
Congrés de Joan Coromines i el País Valencià (Vinaròs i Rossell, dies 25, 26 i 27 de maig de 2017) Text complet
Josep Meseguer Carbó 575-577
Presentació a Saragossa de Els usos lingüístics a la Franja, 2014 (31 de maig de 2017) Text complet
Maria Teresa Moret Oliver 577-579
Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Balaguer (la Noguera, 9 i 10 de juny de 2017) Text complet
José Enrique Gargallo i Gil 579-580
Homenatge a l'escriptora i lingüista Renada-Laura Portet (28 de juny de 2017) Text complet
August Bover i Font 580-581
Crònica del Curs d'Estiu de la Fundació Germà Colón. Universitat Jaume I. Castelló de la Plana (12, 13 i 14 de juliol de 2017) Text complet
Lluís Gimeno Betí 581-582
Premis i distincions Text complet
Estudis romànics. Consell de Redacció 582-583

Necrologies

Giulia Petracco Sicardi (1922-2015) Text complet
Fiorenzo Toso 585-586
Francesc Riera i Montserrat (1923-2016) Text complet
Enric Porqueres i Gené 586-592
Eduard Blasco Ferrer (Barcelona, 1956 - Bàstia, 2017) Text complet
Joan Armangué i Herrero 592-594
Heinrich Bihler (1918-2017) Text complet
Axel Schönberger 594-598
Pere Verdaguer (1929-2017) Text complet
Miquela Valls Robinson 598-603
Jesús Tuson i Valls (València, 1939 - Barcelona, 2017) Text complet
Xavier Laborda Gil 604-606
Antoni Corcoll i Llobet (1947-2017) Text complet
Joan Veny i Clar 606-607

Altres

Suport informatiu Text complet
609-614
Sigles de publicacions i entitats Text complet
615-623
Instruccions per als col·laboradors dels Estudis Romànics (ER) Text complet
625-629
Taula Text complet
631-634


Creative Commons License
Els continguts de la revista estan subjectes a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, si no s'hi indica el contrari. [+ informació].

 

ISSN: 2013-9500 (edició electrònica); 0211-8572 (edició impresa).

Revista indexada a: ISOC, IMB i REGESTA IMPRERII