Els efectes del context fonètic en el procés d'asil·labació de l'article lo/los en català

Autors/ores

  • Francesc Ballone

Resum

El català de l'Alguer conserva els articles definits masculins lo/los. Segons la bibliografia disponible, aquestos articles perden com a regla general la vocal nuclear quan són precedits de paraula que comença amb vocal, però no són disponibles estudis empírics de tipus quantitatiu a aquest propòsit. El nostre treball té com a objectiu principal investigar, a través d'una anàlisi impressionista sobre un corpus alguerès de parla espontània i semiespontània, quins contextos fonètics poden facilitar el procés d'asil·labació de lo/los. Els nostres resultats indiquen que la presència d'una vocal que precedeix l'article és una condició necessària però no suficient per a activar l'asil·labació. A més d'això, el procés en qüestió s'activa de manera quantitativament minoritària (ca. 1 ocurrència de cada 3) en el context V+article definit masculí, fet aquest no previst per la bibliografia disponible. També s'han trobat indicis de contextos fonètics immediatament successius que poden bloquejar l'asil·labació de l'article.

Descàrregues

Publicat

2018-03-19

Número

Secció

Articles