Els noms eventuals en català: una caracterització general

Autors/ores

  • Elga Cremades i Cortiella

Resum

Actualment, hi ha un acord força generalitzat que alguns noms constitueixen predicats i, per tant, admeten arguments. Habitualment, però no sempre, els noms predicatius són noms eventuals, és a dir, substantius que, a més d'entitats referencials, designen estats, activitats, realitzacions o assoliments. Alguns substantius són clarament eventuals, però d'altres presenten una doble lectura: són els coneguts en la tradició com a noms d'acció i efecte. Aquestes dues interpretacions, però, presenten un conjunt de propietats sintàctiques i semàntiques que permeten discriminar-los. En aquest article examinem els diagnòstics que diferents autors han aportat per distingir els noms de procés els noms eventuals dels noms de resultat, i arribem a una llista de quinze trets diferencials entre els uns i els altres.

Descàrregues

Publicat

2018-03-19

Número

Secció

Articles