HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Vol. 44 (2022)

Sumari

Articles

Les Composicions de farina de la ciutat de Gandia (1598): estudi lingüístic i edició Text complet
Joan Barberà i Ibiza 7-35
Manuel Milà i Fontanals i la lingüística catalana Text complet
Francesc Bernat i Baltrons 37-63
L'obra lingüística d'Ildefons Rul·lan Text complet
Eloi Bellés 65-84
Valor neològic i valor lexicogràfic dels morfemes transferits. A propòsit d'-ing, -gate, -itis i -mania en català Text complet
Elisenda Bernal i Gallén 85-113
Noms de plantes en occità de la Vall d'Aran. Les delegacions de la farigola i el timó de muntanya Text complet
Aitor Carrera i Baiget 115-140
El patrimonio toponímico de la raya entre España y Portugal Text complet
Jairo Javier García Sánchez 141-171
Nacimiento y evolución del Sprachbund suroccidnetal de la Península Ibérica Text complet
Víctor Lara Bermejo 173-195
"Recoudre" une famille étymologique: pour une exploitation des matériaux inconnus du few Text complet
Marco Robecchi 197-226
Ramon de Cornet: entre tradició i innovació Text complet
Marina Navàs Farré 227-254
Rafael Tasis, corresponsal literari de l'exili Text complet
Montserrat Bacardí 255-276

Miscel·lània

Joaquim Miret i Sans, historiador de les contrades pirinenques, recopilador dels més primitius testimonis de la parla catalana Text complet
Jesús Alturo i Perucho 279-293
Cent anys de l'Oficina d'Onomàstica (1921-2021) Text complet
M. del Mar Batlle 295-304
Digitalització, buidatge i tractament textual de l'Onomasticon cataloniae Text complet
Gemma Ferrer Carreras 305-318
Un Poème de mai en occitan: Autograf autocritic (1968) de Jean Larzac Text complet
Jean-Pierre Chambon 319-330
A l'entorn de la lingüística i la multimodalitat: notes introductòries Text complet
Ignasi Clemente 331-340
Le traitement des données diatòpiques dans le nouveau projet de dictionnaire niçois Text complet
Philippe Del Giudice 341-357
A propósito del Spanisch-deutsches Wörterbuch der Redewendungen (2020), de Aina Torrent i Alamany-Lenzen y Lucía Uría Fernández Text complet
Carmen Mellado Blanco 359-369
Les breuvages érotiques au siècle des Lumières Text complet
Luisa Messina 371-378
Una travessada per les aigües de LiCETC. Descripció de la trajectòria del grup de recerca Literatura Contemporània: Estudis Teòrics i Comparatius Text complet
Maria Palmer i Clar 379-387
Entre la idealización y el conflicto social: la mirada a la sociedad valenciana de Blasco Ibáñez Text complet
Jorge Ruiz Lara 389-397
Actualitzar el Tirant lo Blanc Text complet
Màrius Serra i Roig 399-410
Eines lexicogràfiques en línia: el Nou glossari general lul·lià Text complet
Albert Soler 411-416

Recensions

100 Anys de Pompeu Fabra, Ítaca. Revista de Filologia, 10, 2019. Alacant: Departament de Filologia Catalana de la Universitat Catalana, 270 p. Text complet
Sebastià Bonet Espriu 419-424
Alberni, Anna / Badia, Lola / Pinto, Raffaele (ed.) (2020): El pensament d'Ausiàs March. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres, 300 p. Text complet
Marie-Claire Zimmermann 424-426
Alomar, Gabriel (2018): Articles d'El Poble Català (1907-1908). Obres Completes IV. Introducció als articles del volum i cura de l'edició: Pere Roselló Bover. Palma: Institució Francesc de Borja Moll, 422 p. Alomar, Gabriel (2019): Articles d'El Poble Català (1909-1910). Obres Completes V. Introducció als articles del volum i cura de l'edició: Pere Roselló Bover. Palma: Nova Editorial Moll, 560 p. Alomar, Gabriel (2020): Articles a La Veu de Catalunya (1899-1906). Articles a El Poble Català (1911-1916). La pena de mort i altres assaigs. Obres Completes VI. Transcripció dels articles i estudis introductoris de Sebastià Sansó Jaume i Pere Rosselló Bover. Palma: Nova Editorial Moll, 483 p. Text complet
Pilar Arnau i Segarra 426-431
Alturo, Jesús (ed.) amb la col·laboració de Tània Alaix (2017): Chartae Latinae antiquiores: facsimile-edition of the Latin charters. 2nd series. Ninth century. Dietikon / Zurich: Urs Graf. Part CXII i CXIII, 127 + 135 p. Text complet
431-434
Aurrekoetxea, Gotzon et al. (ed.) (2019): Euskalkien sailkapen berria [Nova classificació dels dialectes bascos]. Bilbo: Euskal Herriko Unibertsitatea, 181 p. Text complet
Daniel Luján Cazalilla 435-440
Aurrekoetxea, Gotzon et al. (ed.) (2019): Eukararen Herri hizkeren atlasa [Altes de les varietats locals de l'èuscar]. Bilbo: Euskaltzaindia, 492 p. Text complet
Daniel Luján Cazalilla 440-443
Beltrami, Pietro G. (2020): Amori cortesi. Scritti sui trovatori. Firenze: SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 800 p. Text complet
Meritxell Simó i Torres 443-445
Cabré, Maria Teresa / Güell, Monique (ed.)(2020): Norma i diversitat lingüística: la gestió normativa en contextos pluricèntrics: francofonia i catalanofonia = Norme et diversité linguistique: la gestion normative dans des contextes pluricentriques: francophonie et catalanophonie. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, Secció Filològica / Sorbonne Université. Centre d'Éstudes Catalanes, 189 p. Text complet
Joan Costa i Carreras 446-450
Cano González, Ana Maria / Germain, Jean / Kremer, Dieter (ed.) (2020): Dictionnaire històriques de l'anthroponymie romane. Volume III/2. Les animaux 2. Les oiseaux, poissons et invertébrés. Berlin: De Gruyter, 978 columnas. Text complet
Claudia Elena Menéndez Fernández 450-454
Carles, Hélène / Dallas, Marguerite / Glessgen, Martin / Thibault, André (2019): Französisches Etymologisches Wörterbuch. Eine darstellung des galloromanischen sprachschatzes von Walther von Wartburg. Guide d'utilisations. Strasbourg: Éliphi/SLR, 269 p. Text complet
Maria Reina Bastardas i Rufat 454-458
Cassany, Enric / Domingo, Josep Maria (2018): Història de la Literatura Catalana, vol. V. Literatura contemporània (I). El Vuit-cents. Barcelona: Enciclopèdia Catalana / Editorial Barcino / Ajuntament de Barcelona, 629 p. Text complet
Roger Canadell i Rusiñol 458-462
Castellanos, Jordi / Marrugat, Jordi (dir.) (2020): Història de la Literatura Catalana, vol. VI. Literatura contemporània (II). Modernisme. Avantguardes. Barcelona: Enciclopèdia Catalana / Editorial Barcino / Ajuntament de Barcelona, 686 p. Text complet
Josep Camps i Arbós 462-467
Cugno, Federica (2020): Raccontare il territorio, strutturare lo spazio. Percosi di lettura del patrimonio toponimico popolare. Alessandria: Edizioni dell'Orso, 103 p. Text complet
Enzo Caffarelli 467-470
Di Girolamo, Constanzo (2019): Filologia interpretativa: Edizioni di Storia e Letteratura, XXIV + 715 p. Text complet
Lluís Cabré Ollé 471-475
Escartí, Vicent (ed.)(2019): Nunc dimittis. Estudis dedicats al professor Antoni Ferrando. València: PUV, 602 p. Text complet
Lluís Gimeno Betí 475-478
Fuster, Joan (2020): Correspondència Joan Fuster XV: Vicenç Riera Llorca, 1a part. València: 3 i 4, p. 525 p. Fuster, Joan (2020): Correspondència Joan Fuster XVI: Vicenç Riera Llorca, 2a part. València: 3 i 4, p. 536 p. Text complet
Albert Ventura 478-480
Garriga, Carles / Gilabert Barberà, Pau (ed.) (2019): Tragèdia i articulacions del tràgic. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 250 p. Text complet
Montserrat Camps Gaset 480-482
Giralt Latorre, Javier (2019): Llibre de testaments (1398-1429) d'en Pere Oriola, notari de Fondespatla. Edició i estudi lingüístic. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 209 p. Text complet
Javier Terrado 483-485
Giralt Latorre, Javier / Nagore Laín, Francho (ed.)(2020): Aragonés y catalán en la historia lingüística de Aragón. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 234 p. Text complet
José Enrique Gargallo Gil 485-487
Grilli, Giuseppe (2019): Perpetuum Mobile. La permanencia del mito en las modernidades. Roma: Gruppo editoriale Tab, 348 p. Text complet
Lluís Quintana Trias 487-490
Guansé, Domènec (2019): L'exili perdurable. Epistolari selecte, a cura de Montserrat Corretger i Francesc Foguet. Catarroja: Editorial Afers, 325 p. Text complet
Oriol Teixell i Puig 490-493
Julià-Muné, Joan (2019): Un segle de lingüística catalana: de la Lletra de convit a la GCC (1901-2002). Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 256 p. Text complet
Francesc Feliu i Torrent 493-495
Larson, Pär (2018): A lingua das cantigas. Gramática do galego-portugués. Vigo: Galaxia. Traducción e adaptación ao galego por Mariña Arbor Aldea (2019): Pär Larson, La lingua delle cantigas. Grammatica del galego-portoghese. Roma: Carocci. Text complet
Mercedes Brea López 495-503
Lladó, Miquel (2019): Del fonoll a la neu. Antologia de textos, a cura d'Eduard Batlle. Lleida: Càtedra Màrius Torres / Pagès editors, 316 p. Text complet
Enric Falguera Garcia 503-506
Martí-Badia, Adrià (2020): La consciència lingüística dels valencians (1854-1906). València / Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 316 p. Text complet
Vicent Pitarch i Almela 507-510
Mas i Forners, Antoni (2020): Llengua, terra, pàtria, nació. L'evolució de la consciència lingüística i etnocultural entre els cristians de l'illa de Mallorca (segles XIV-XVII). Palma: Edicions Documenta Balear, 388 p. Text complet
Gabriel Ensenyat Pujol 510-515
Massot i Muntaner, Josep (2020): Caçadors de cançons. Les missions de l'obra del Cançoner Popular de Catalunya. 1920-1940. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 403 p. Text complet
José Enrique Gargallo Gil 515-518
Miralles Montserrat, Joan (2019): L'art de picapedrer, de Josep Gelabert (1653). Estudis filologicohistòric. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, Secció Filològica, 648 p. Text complet
Joan Veny i Clar 518-520
Miralles, Eulàlia (cur.) (2020): Versos per vèncer. Poesia de la Guerra dels Segadors (1640-1652), vol. I. Barcelona: Editorial Barcino, 256 p. Text complet
Pep Valsalobre Palacios 520-523
Murgades, Josep / Nogué, Neus / Bellés, Eloi (ed.)(2020): Pompeu Fabra, a la Universitat i de la Universitat. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 165 p. Text complet
Jordi Ginebra i Serrabou 526-525
Pons, Josep Sebastià (2019): Poesia catalana completa. Introducció, edició i notes d'Eusebi Ayensa. Epíleg de Pep Vila. Girona: Edicions de la Ela Geminada, 1052 p. Text complet
Josep Camps i Arbós 526-530
Quintana, Lluís / Bou, Enric (ed.)(2020): El 1918 de J. V. Foix. Cent anys d'una data decisiva. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 100 p. Text complet
Manuel Guerrero Brullet 530-533
Reig, Eugeni S. (2019): Des del meu racó. Selecció d'articles, estudis i ressenyes. Alcoi: Ajuntament d'Alcoi, 424 p. Text complet
Brauli Montoya Abat 533-537
Rossich, Albert (2019): Dos panegírics d'Andreu Rey d'Artieda (1604) i Vicent Garcia (1613) pronunciats a l'Estudi General de Lleida. Edició crítica. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 284 p. Text complet
Pep Valsalobre Palacios 537-542
Schøsler, Lene / Härmä, Juhani (ed.), avec la collaboration de Jan Lindschouw (2021): Actes du XXIXè Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Copenhague, 1-6 juillet 2019). Strasbourg: Société de Linguistique Romane / Éditions de Linguistique et de Philologie, 2 vol., 1628 p. Text complet
José Enrique Gargallo Gil 542-547
Sunyer, Magí (ed.) (2019): El plaer d'escriure. Estudi sobre l'obra literària de Jordi Tiñena. Tarragona: Diputació de Tarragona, 284 p. Text complet
Emili Samper Prunera 547-551
Sunyer, Magí / Samper, Emili (ed.) (2019): La llengenda. Kassel: Edition Reichenberger, vi + 250 p. Text complet
Jaume Guiscafrè Danús 551-554
Tomás Faci, Guillermo (2020): El aragonés medieval. Lengua y Estado en el Reino de Aragón. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 348 p. Text complet
Artur Quintana i Font 554-559
Turull, Albert (2019): Pagus Anabiensis. Origen i significat dels noms de lloc de les Valls d'Àneu. Esterri d'Àneu: Consell Cultural de les Valls d'Àneu, 250 p. Text complet
Isaac Beà Pons 559-561
Venâncio, Fernando (2019): Assim nasceu uma língua: assi naceu ũa língua. Sobre as origens do portugués. Lisboa: Guerra e Paz, 311 p. Text complet
Pere Comellas Casanova 561-564
Verdaguer, Jacint (2019): Roser de tot l'any. Dietari de pensaments religiosos, a cura de M. Carme Bernal i Creus. Folgueroles: Verdaguer Edicions / Societat Verdaguer, 554 p. Text complet
Ignasi Moreta Tusquets 564-568

Llibres rebuts

Llibres rebuts Text complet
Estudis romànics. Consell de Redacció 569-574

Crònica

Any Maria Antònia Salvà a Mallorca, 150è aniversari del seu naixement (2019) Text complet
Pere Rosselló Bover 574-576
Antoni M. Badia i Margarit, memòria d'un centenari (2020) Text complet
Carles Duarte i Montserrat 576-578
Any Palmira Jaquetti, 125è aniversari del seu naixement (2020) Text complet
Carme Oriol Carazo 578-579
Commemoració de l'Any Alexandre de Riquer, 100 anys de la seva mort (2020) Text complet
Teresa Costa-Gramunt 579-581
Commemoració del centenari de la mort de Miquel dels Sants Oliver (2020) Text complet
Damià Pons i Pons 581-583
Centenari de la Societat Castellonenca de Cultura (1920-2020) Text complet
Lluís Gimeno Betí 583-584
Activitats culturals de les universitats de Madrid (2019-20/2020-21) Text complet
Júlia Butinyà i Jiménez 584-587
XXXIX Xornaes Internacionales d'Estudiu de la Academia de la Llingua Asturiana Text complet
Pilar Fidalgo Pravia 587
XLI Día de les Letres Asturianes (2 de octubre de 2020) Text complet
Pilar Fidalgo Pravia 587
XLII Día de les Letres Asturianes (6 de mayo de 2021) Text complet
Pilar Fidalgo Pravia 588
Cursos UABRA 2021 Text complet
Pilar Fidalgo Pravia p. 588
Presentación del Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana (DELLA), tomos I-IV Text complet
Pilar Fidalgo Pravia 588-589
Homenaje a la profesora Ana María Cano González Text complet
Pilar Fidalgo Pravia 589
Algunas publicaciones de la Academia de la Llingua Asturiana (2020-2021) Text complet
Pilar Fidalgo Pravia 589-590
VIII Trobada d'estudios arredol d'a luenga aragonesa e a suya literatura (1, 2 y 3 de octubre de 2020) Text complet
Francho Nagore Laín 590-592
I Trobada Ampliada de l'Acadèmia Oberta als Mitjans de Comunicació (6 d'octubre de 2020) Text complet
Magí Camps 592-594
Congrés Internacional "Proscrits, marginats i minories a la Corona d'Aragó (s. XV-XVIII). Textos i vides" (Universitat de València, 15 d'octubre de 2020) Text complet
Rafael Roca Ricart 594-595
La II Jornada Solà a la Universitat de Barcelona (16 d'octubre de 2020) Text complet
Pau Francesch Sabaté 595-597
El poeta Enric Casasses i Figueres rep el 52è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (Barcelona, Palau de la Música Catalana, 20 d'octubre de 2020) Text complet
Gerard Muixí i Tejado 597-598
XVII Jornada de la SCATERM "La terminologia en el diccionari" (22 d'octubre de 2021) Text complet
M. Amor Montané March 598-599
X Fòrum del Patrimoni Literari: Literatura i censura. Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent (4 de novembre de 2020) Text complet
Margarida Casacuberta i Rocarols 599-601
XXXIII Curs de Sociolingüística de la Nucia. La literatura infantil i juvenil en valencià (6, 13, 20 i 27 de novembre de 2020) Text complet
Dari Escandell Maestre 601-602
Jornada "Present i futur de la llengua catalana" (Centre de Lectura de Reus, 16, 19, 23, 26, 27 de novembre de 2020) Text complet
Miquel Àngel Pradilla Cardona 602-604
Jornada "Literatura catalana contemporània: institucionalització i llengua literària", Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (11 de desembre del 2020) Text complet
Eloi Bellés 604-605
Sisena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra: "Accions polítiques sobre la llengua: adequació i eficàcia" (19 i 20 de novembre del 2020) Text complet
Laia Vidal Sabanés 605-606
Jornades Mateu Obrador i Bennàssar (7 i 8 de gener de 2021) Text complet
Maribel Ripoll Perelló 606-607
Simposi Jordi Teixidor i el Teatre Català Contemporani (Institut d'Estudis Catalans i Ateneu Barcelonès, 16 de març de 2021) Text complet
Maria Moreno Domènech 607-610
28è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB 28) (19 de març del 2021) Text complet
Eloi Bellés 610-611
Presentació del desè volum de les Obres completes de Pompeu Fabra i del cercador digital avançat, en record de Joan Solà (15 d'abril de 2021) Text complet
Laia Benavent Llinares 611
L'Atlas des Patois Valdôtains: regards croisés / sguardi incrociati. Prezentazione del primo volumen dell'Atlas des Patois Valdôtains: Le lait et les activités latières (Aosta: Le Château Edizioni, 2020) (Aosta, 6 maggio 2021) Text complet
Matteo Rivoira 612-613
"L'Edat Mitjana de les dones". 24es Jornades IRCVM de Cultures Medievals (26 i 28 de maig de 2021) Text complet
Abel Vázquez 613-614
Jornades Internacionals d'Estudi "La brasa d'una llengua": Centenari Jordi Pere Cerdà (Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 3 i 4 de juny de 2021) Text complet
Jordi Julià i Garriga 614-615
Maria Barbal rep el 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Tremp (10 de juny de 2021) Text complet
Gerard Muixí i Tejado 615-616
III Jornada sobre la divulgació de la normativa als mitjans de comunicació (18 de juny de 2021) Text complet
Pere Giner-Mira 616-618
Gramàtica y diacronía. La investigación en Sintaxis Histórica (III). Jornadas virtuales (21 y 22 de junio de 2021) Text complet
Magdalena Rosková 618-620
"Occitània: centres e periferias". XIII Congresso dell'Association Internationale d'Études Occitanes (12-17 Iuglio 2012) Text complet
Andrea Giraudo 620-622
XXIV Congresso Internazionale dell'Atlas Linguistique Roman (ALiR) (Corte, 1-4 setembre 2021) Text complet
Matteo Rivoira 622-623
29è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB 29) (17 de setembre de 2021) Text complet
Avel·lí Flors Mas 623-624
Premis i distincions Text complet
Estudis romànics. Consell de Redacció 624-625

Necrologies

Xavier Ravier (1930-2020) Text complet
Aitor Carrera i Baiget 627-631
Joan Beltran i Cavaller (1933-2020) Text complet
Miquel Àngel Pradilla Cardona 631-632
Gunhild Hoyer (1956-2020) Text complet
Elisabetta Carpitelli 632-636
Georgio Salvador (1927-2020) Text complet
María Ángeles Álvarez Martínez 636-642
Maria Rosa Fort i Cañellas Text complet
Javier Giralt Latorre 642-645
Gemma Avenoza (1959-2021) Text complet
Vicenç Beltran i Pepió 645-647
Vicent de Melchor Muñoz (Barcelona, 1958-2021) Text complet
Mar Massanell i Messalles 647-653
Juli Moll i Gómez de la Tía (1947, es Mercadal - 2021, Maó) Text complet
Clàudia Pons Moll 654-658
Charmaine Lee (Southampton, 1949 - Salerno, 2021) Text complet
Sadurní Martí Castellà 659-661
Roberto Sottile (1970-2021) Text complet
Giovanni Ruffino 661-662
Ana María Fernández Plana (1968-2021) Text complet
Ramon Cerdà i Massó 662-664

Suport informatiu

Antics membres del Consell Científic dels Estudis Romànics Text complet
665-666
Col·laboradors d'aquest volum Text complet
666-669
Abreviatures Text complet
P.671-672
Sigles de publicacions i entitats Text complet
665-681
Normes per als col·laboradors dels Estudis Romànics (ER) Text complet
683-688
[Taula] Text complet
689-693Creative Commons License
Aquesta obra és subjecta  llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.caAixí, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

 

ISSN: 2013-9500 (edició electrònica); 0211-8572 (edició impresa).

Estudis Romànics està inclosa a les bases de dades:

ANEP, ANVUR (Rivista Fascia A), Archives de littérature du Moyen Âge (ARLIMA), BITRA. BIBLIOGRAPHY OF INTERPRETING AND TRANSLATION, Brepolis: Medieval and Early Modern Bibliographies, CARHUS Plus+ 2018 (A), Ciencias Sociales y Humanidades-ISCO (CSIC), COPAC,  CWTS Journal Indicator (Leiden Ranking), DIALNET, DICE, DULCINEA, Elektronische Zeitschriftenbibliothek-EZB- Frei zugängliche E-Journals (Universitätsbibliothek Regensburg), ERIH Plus, ERIH, Freely Accessible Arts & Humanities Journals, IMB, inDICEs-CSIC, International Bibliography of Art (IBA) (Getty Research Institute), International Bibliography of the Social Sciences-IBSS (ProQuest), ISOC, JSTOR, L’Anné philologique: Bibliography of the Classical World, Latindex (33 característiques de 33), Linguistic Bibliography Online, Linguistics Abstracts-Online (Wiley-Blackwell Publishing Ltd.), Linguistics and Language Behavior Abstracts-LLBA (ProQuest), MIAR (ICDS 10), MLAIB - MLA International Bibliography, OCLC WorldCat, PCI Español (ProQuest), Periodicals Archive Online – PAO, Periodicals Index Online, Portal del Hispanismo, ProQuest Central, Qüern, RACO (CBUC), REGESTA IMPERII, RESH, SCOPUS, SHERPA-ROMEO, Social Science Premium Collection (ProQuest), SUDOC, Ulrichs’s Serial Solutions, ZDB.