Les Composicions de farina de la ciutat de Gandia (1598): estudi lingüístic i edició

Autors/ores

  • Joan Barberà i Ibiza

Resum

En el següent estudi, oferim l'anàlisi lingüística i l'edició d'uns textos jurídics de la localitat de Gandia, datats en l'any 1598. Concretament, fan referència a les composicions de farina, és a dir, les denúncies i les mesures punitives aplicades a la gent que mercadejava amb farina iŀlegalment a Gandia. Des de la vessant lingüística, oferim un treball centrat tant en els aspectes diacrònics com en els diatòpics. D'aquesta manera, pretenem mostrar les característiques més remarcables del català de la Gandia dels tombants del segle xvi. D'altra banda, en relació amb l'edició del text, aquesta ens permet conèixer tota una sèrie d'aspectes històrics i socials propis del context estudiat.

Descàrregues

Publicat

2022-03-01

Número

Secció

Articles